1 97 98 99 100 101 103 990 / 1026 ENTRADES

Valoració de les condicions psicològiques per l´arma de foc reglamentària de les Policies Locals

Amb aquesta finalitat els psicòlegs avaluen, mitjançant proves escrites i entrevistes individuals, la capacitat psicològica dels membres de les ...

El Comité de Ética de los Mossos también vigilará a las Policías Locales de Catalunya

El Comité de Ética del Departamento de Interior, creado tras el escándalo de las palizas en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Les Corts, tambié ...

Resposta del Gabinet del Conseller

Davant la queixa formal dirigida al Conseller d´Interior, Relacions Institucionals i Participació, per part del SPPME-CAT, referent a la nova convocat ...

Resolució de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de Catalunya

El SPPME-CAT, va presentar una queixa arran de la NO participació dels policies locals de Catalunya en la convocatoria de 60 places per mobilitat inte ...
Sentencia SPPM Cat , afiliados de PL de Premia de Mar

Sentencia SPPM Cat , afiliados de PL de Premia de Mar

Parte actora: dos cabos PL de Premia de Mar (UGT) Parte demandada: Ayuntamiento de Premia de Mar Parte codemandada: dos afiliados SPPM-CAT de ...
Sentencia SPPM Cat , contra el Ayuntamiento de Reus

Sentencia SPPM Cat , contra el Ayuntamiento de Reus

ANTECEDENTES DE HECHO: El día 9 de octubre de 2008, D. xxx interpone recurso contencioso administrativo contra el Decreto de 27 de juni ...

Escrit a la Conselleria d´Interior, Relacions Institucionals i Participació

El SPPME-CAT a fet una queixa formal al Conseller d´Interior, Relacions Institucionals i Participació, Sr. Joan Saura i Laporta, que dimana de la nova ...
Sentència SPPM Cat , contra el Ayuntamiento de Puigcerdà

Sentència SPPM Cat , contra el Ayuntamiento de Puigcerdà

Jordi Palomer Bou, Magistrat jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm 1 d´aquesta ciutat, he vist el procediment contenciós, en el qual han int ...

Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, ha aprobado su informe al anteproyecto de Reforma del Código Penal, en la que destacan tres aspectos: ...
Sentencia SPPM Cat , contra el Ayuntamiento de Mollet del Valles

Sentencia SPPM Cat , contra el Ayuntamiento de Mollet del Valles

FUNDAMENTOS DE DERECHO El objeto procesal del presente recurso contencioso administrativo reside en las pretensiones formalizadas por la parte de ...
1 97 98 99 100 101 103 990 / 1026 ENTRADES