Abonament d’indemnització de 2.340 € a un policia municipal de Girona

ANTECEDENTS: Un agent de la Policia Municipal de Girona, presenta un escrit mitjançant el qual  sol·licita, en aplicació del principi  d’indemnit

ANTECEDENTS:

Un agent de la Policia Municipal de Girona, presenta un escrit mitjançant el qual  sol·licita, en aplicació del principi  d’indemnitat dels funcionaris i de reparació integral del dany, una indemnització en concepte de responsabilitat civil  quantificada en 2.340 € més els interessos legals a conseqüència del dany patit en ocasió de les funcions de policia municipal.

L’Ajuntament en primer lloc s’oposa a pagar la indemnització i un dia abans del judici realitza Decret per a no arribar al judici i reconeix el dret del policía municipal.

DECRETO

ESTIMAR la sol·licitud presentada pel senyor XXXXX, i en conseqüència autoritzar la despesa en concepte d’indemnització pels danys soferts en acte de servei de 2.340 €.

La demanda a estat dirigida per l’advocat senyor Vicenç Navarro Betrian

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail