Sentència SPLCME, contra l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

ANTECEDENTS DE FET: Agent de la policia local de Cerdanyola del Vallès, va sol·licitar el pagament de 940,67 € per diferència entre les quantitat

ANTECEDENTS DE FET:

Agent de la policia local de Cerdanyola del Vallès, va sol·licitar el pagament de 940,67 € per diferència entre les quantitats que ha rebut per gratificacions per treballs extraordinaris realitzats fora de la seva jornada normal de treball corresponents al grup C2 i les que hagués hagut de rebre corresponent al grup C1.

DECISIÓ:

ESTIMO el recurs presentat per XXXXXXXXXX contra la desestimació per silenci administratiu de la seva sol·licitud de 29 d´abril de 2019.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat senyor Vicenç Navarro.

SPLCME

 

Facebooktwitterlinkedinmail