Acord extrajudicial d’indemnització de 7.800 € per incapacitat per lloc de treball d’un vigilant municipal

ANTECEDENTS: Agent del cos de vigilants municipals de Guissona, mitjançant ofici de l´INSS li comunica una incapacitat permanent La companyia as

ANTECEDENTS:

Agent del cos de vigilants municipals de Guissona, mitjançant ofici de l´INSS li comunica una incapacitat permanent

La companyia asseguradora contractada va manifestar en primer lloc que no era objecte de cobertura. Es van presentar al·legacions i demanda.

Ha estat presentat per part de les defenses lletrades d’ambdues parts, proposta d’acord extrajudicial per la finalització del procediment judicial.

RESOLC:

CONCEDIR a XXXX, anteriorment funcionari de l´Ajuntament com a vigilant municipal la indemnització pel compliment de la disposició del conveni col·lectiu de subscripció d’assegurança pel concepte d’incapacitat permanent en grau total.

APROVAR, disposar i reconèixer la quantitat de 7.800 € en concepte d’indemnització, sense meritació d’interessos ni costes i ordenar el pagament.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat senyor Vicenç Navarro Betrian

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail