Els nous serveis gratuïts que entraran en vigor el 28 de febrer de 2022

  • Elaboració de testament obert notarial
  • Drets del consumidor

Exclusivament, el podran utilitzar els afiliats que portin un any d’´antiguitat continuat en el sindicat.

SPLCME