COMUNICAT SPLCME

Sabadell, 14 de març de 2020. Vista la situació sanitària actual provocada pel COVID 19 i declarada com a pandèmia per l’Organització Mundial de la

Sabadell, 14 de març de 2020.

Vista la situació sanitària actual provocada pel COVID 19 i declarada com a pandèmia per l’Organització Mundial de la Salut (OMS)

Vist l’article 4b) (Crisi Sanitàries Epidèmies i Situacions de Contaminació Greus), de la Llei Orgànica  4/1981 de l’1 de juny dels estats d’alarma, excepció i setge.

Vist l’article 21 (risc greu i imminent) de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i les recomanacions governamentals que aconsellen/obliguen a no fer desplaçaments

Vist l’instrucció de 9 de març per part del Departament d´Interior de la Generalitat de Catalunya

Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el qual es declara l´estat d´alarma.

Per tot això,

Ens porta a SUSPENDRE la celebració del Congrés ordinari del SPLCME i  POSPOSAR-HO  per a realitzar-ho més endavant.

Direcció SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail