Consell de Policia de Catalunya, Mossos d´Esquadra

INFORMACIÓ AFILIATS SPPME-CAT PER TREBALLAR LES OBSERVACIONS AL CODI D´ETICA POLICIA DE CATALUNYA, REFERENT AL CONSELL DE POLICIA DE CATALUNYA I COM

INFORMACIÓ AFILIATS SPPME-CAT PER TREBALLAR LES OBSERVACIONS AL CODI D´ETICA POLICIA DE CATALUNYA, REFERENT AL CONSELL DE POLICIA DE CATALUNYA I COMISSIÓ POLICIA DE CATALUNYA
El Consell, sota la presidència de la persona titular del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació o d’aquella altra en qui aquesta delegui, és l’òrgan de representació paritària de la Generalitat i dels membres del cos.

El Consell és integrat paritàriament pels membres següents:

A) PRESIDENT: (per delegació del titular del Departament) Joan Delort i Menal, secretari de Seguretat.
B) Xavier López Orós, que actua de secretari del Consell

* els representants de l’Administració que designi la persona titular del Departament, en funció del nombre de representants del cos de mossos d’esquadra en el Consell:

– Joaquim Belenguer i Burriel, comissari en cap de la Regió Policial Barcelona de la DGP
– Lluís Torrens Mèlich, dtor. de Serveis del Dept. d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
– Emili Quevedo i Malo, sotscap de la Comissaria General Tècnica.
– Josep Milán i Sánchez, cap de la Comissaria Gral. Territorial.
– Carlos González Zorrilla, director de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
– Joan Miquel Capell i Manzanares, cap de la Regió Policial Metropolitana Barcelona.
– Josep Lluís Rossell i Pujol, cap de l’Àrea d’Instructors de l’Escola de Policia de Catalunya.
– Jesús Angel Solores i Arroyta, dtor. dels Serveis Territorials de Barcelona del Dept.
– Marta Gordi i Aguilar, cap de l’Assessoria Jurídica del Dept.
– Roser López i Sala, subdirectora gral. de Recursos Humans i Relacions Laborals del Dept.
– Frederic Ferrer i Bargalló, subdirector gral. d’Administració i Serveis
– Maria Jesús Cabrero i Olivan, funcionària adscrita a la Subdirecció General de Despeses de Personal de la Direcció General de Pressupostos, membre del Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra.
– Anna Maria Pintó Piera, subdirectora general de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, membre del Consell de la Policia.Mossos d’Esquadra en substitució del senyor Ferran Daroca Esquirol.
– Carles Sánchez i Ruiz, subdirector gral. de Coordinació de les Policies Locals de la DGSC

* els representants dels membres dels cos de mossos d’esquadra, elegits sobre la base d’un representant per cada 2500 funcionaris o fracció de cadascuna de les escales que constitueixen el cos, que resultin de les eleccions sindicals celebrades de conformitat amb el que disposen l’article 54 de la Llei 10/1994 i el Decret 104/1995 sobre normes reguladores de les eleccions dels representants del cos de mossos d’esquadra al Consell de la Policia-Mossos d’Esquadra i designació d’organitzacions sindicals representatives.

– Albert Fabregat Díaz, Sindicat de Policies de Catalunya, SPC
– Antoni Lara Navarro, Sindicat de Policies de Catalunya, SPC
– David José Mañas, Sindicat de Policies de Catalunya, SPC
– Robert Serra Benages, Sindicat de Policies de Catalunya, SPC
– Germà Lizondo Fernández, Sindicat de Policies de Catalunya, SPC
– Josep A. Saumell Garcia, Sindicat de Policies de Catalunya, SPC
– Juan Manuel Urquía Rodríguez, Sindicat Autònom de Policia, SAP
– Santiago Martínez Cantero, Sindicat Autònom de Policia, SAP
– Juli Mosquera Pagés, Sindicat Autònom de Policia, SAP
– José Guzmán Luque, Sindicat Autònom de Policia, SAP
– Enric Alsina Illa, Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos d’Esquadra, CAT-ME
– Mònica Saltor Guinjoan, Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos d’Esquadra, CAT-ME
– Ernest Pedrals Pujadas, Associació Professional de la Policia Autonòmica de Catalunya, APPAC
– Rosa Sánchez Laínez, Associació Professional de la Policia Autonòmica de Catalunya, APPAC
– Manel Castellví del Peral, Associació Professional de l’Escala Superior dels Mossos d’Esquadra (APESME)

Organització:

A) President.

B) Secretari del Consell.

C) Ple.

D) Comissions i grups de treball.

SPPME-CAT
Facebooktwitterlinkedinmail

COMENTARIS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0