Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

El Consell de Garanties Estatutàries, ha acordat emetre el següent dictamen sobre la disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de j

El Consell de Garanties Estatutàries, ha acordat emetre el següent dictamen sobre la disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l´Estat per a l´any 2012.

Conclusió: la disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l´Estat per a l´any 2012, és inconstitucional perquè no troba empara en les competències dels subapartats 7,13 i 18 de l´article 149.1 de la Constitució i vulnera les competències de la Generalitat de l´article 136.a de l´Estatut d´Autonomia.

Podeu llegir el dictamen, fent clic sobre la imatge

Facebooktwitterlinkedinmail