Diligencia Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona

ANTECEDENTS: L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, va imposar una sanció greu de set mesos i quinze dies de suspensió de treball i sou l´agent de

ANTECEDENTS:

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, va imposar una sanció greu de set mesos i quinze dies de suspensió de treball i sou l´agent de la Policia Local Sr. XXX, per una falta d´incompliment greu dels deures derivats de la pròpia funcio.

L´agent quan els fets es trovaba de comissió de serveis a la Policia Local de Sant Fruitos de Bages i al tornar a la seva plaça d´agent a Santpedor, l´Ajuntament   va resoldre disposar l´executivitat de la sanció disciplinaria imposada al Sr. XXX en l´expedient disciplinari incoat i resolt per part de l´Ajuntament de Sant Fruitos.

L´advocat de sindicat SPPM Cat , considera que l´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages NO pot estar present en el procediment.

RESOLUCIÓ:

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages no  es considera part codemandada en el present procediment

Les dues demandas son dirigides per l´advocat  Sr. Vicenç Betrian Navarro

SPPM CAT

Facebooktwitterlinkedinmail