SENTÈNCIA SPPM CAT: El TRIBUNAL SUPREM RATIFICA LA INDEPENDÈNCIA DEL SPPM CAT

El  Tribunal  Suprem ha  ratificat la  Independència del nostre  sindicat   SPPM-CAT per  medi  de  Sentència  num. 885/2016 de  data 25  d’octubre

El  Tribunal  Suprem ha  ratificat la  Independència del nostre  sindicat   SPPM-CAT per  medi  de  Sentència  num. 885/2016 de  data 25  d’octubre  de  2016,  de  la  pretesa  relació  amb  el  SPPME.

La sentència  determina  que  el nostre  sindicat   SPPM CAT des de  la  constitució efectuada,  pel  Sr. Daniel  Bel  Pujades  l’ any 2006, té  personalitat jurídica  pròpia i que  el Congrés de Sabadell  de 27/09/2013 tenia  plena  potestat per  acordar  el  total  cessament de col·laboració amb  el  SPPME, donat  que  eren  persones  jurídiques diferents reconegudes  per  la normativa Espanyola, com es va acreditar en el judici davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ara ho ratifica el Tribunal Suprem i com així també indicava en el seu informe el  “Ministeri Fiscal del Estat”.

Si hi  havia dubtes  per  algú,  la  independència  i  la  personalitat  jurídica pròpia del SPPM-CAT, ara  és  innegable,  així  com  l’ús exclusiu del seu nom i logo, aspecte que també recalca i ratifica la sentència.

REFLEXIONS DE LA DIRECCIÓ DEL SPPM CAT

La Sentència del Tribunal Suprem  de 25/10/2016, ratifica i declara la independència i personalitat jurídica pròpia del SPPM-CAT

El Congrés de 2013, a on es va aprovar el cessament de la col·laboració del nostre sindicat SPPM-CAT amb el  SPPME, ara plenament ratificat pel Tribunal Suprem, ha implicat poder tenir més recursos econòmics per donar serveis a tots els afiliats, més actuacions jurídiques a Catalunya i noves vinculacions amb altres sindicats rellevants de l’Estat.

Seguirem treballant pels afiliats/des i per la societat; com diu el nostre lema: “No som  millors, ni pitjors, si diferents” i ho hem demostrat de nou.

Imatge del congrés extraordinari del 2013, clicar per ampliar

EL TRIBUNAL SUPREMO RATIFICA LA INDEPENDENCIA DEL SPPM-CAT

El  Tribunal  Supremo ha  ratificado la  Independencia de  nuestro  sindicato  SPPM-CAT por  medio  de Sentencia num. 885/2016 de  fecha  25  de octubre de 2016, de  la  pretendida  relación con el SPPME.

La sentencia determina que nuestro sindicato SPPM CAT desde su fundación efectuada por D. Daniel Bel  Pujades el año 2006, tiene personalidad jurídica propia y que el Congreso de Sabadell  de 27/09/2013, tenía plena potestad para acordar el total cese de la colaboración con el SPPME, dado que eran personas jurídicas distintas, reconocidas por la normativa Española, como se acreditó en el juicio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora lo ratifica el Tribunal Supremo y como así también indicaba en su informe el «Ministerio Fiscal del Estado».

Si había dudas por alguien, la independencia y la personalidad jurídica propia del SPPM-CAT, ahora es innegable, así como el uso exclusivo de su nombre y logo, aspecto que también ratifica la sentencia.

REFLEXIONES DE LA DIRECCIÓN DEL SPPM CAT

La Sentencia del Tribunal Supremo de 25/10/2016, ratifica y declara la independencia y personalidad jurídica propia del SPPM-CAT.

El Congreso de 2013, donde se aprobó el cese de la colaboración de nuestro sindicato SPPM-CAT con el SPPME, ahora plenamente ratificado por el Tribunal Supremo, ha implicado poder tener más recursos económicos y poder dar más servicios a los afiliados, más actuaciones jurídicas en Catalunya y nuevas vinculaciones con otros sindicatos relevantes del Estado.

Seguiremos trabajando por los afiliados/as y por la sociedad; como dice nuestro lema: «No somos mejores, ni peores, si diferentes» y lo hemos demostrado de nuevo.

La defensa juridica ha sido llevada por el letrado Vicenç Navarro Betrian

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail