Esmena del Grup Parlamentari de CIU

El portaveu del Grup Parlamentari de CIU, Senyor Oriol Pujol i Ferrusola a enviat al sindicat l´ESMENA NÚM. 55 D¨ADDICIÓ D´UNA NOVA DISPOSICIÓ FINAL

El portaveu del Grup Parlamentari de CIU, Senyor Oriol Pujol i Ferrusola a enviat al sindicat l´ESMENA NÚM. 55 D¨ADDICIÓ D´UNA NOVA DISPOSICIÓ FINAL, que el Grup Parlamentari a presentat al Projecte de Llei de mesures fiscals i finaceres.

S´afegeix una nova Disposició Final, amb la següent redacció:

«Disposició Final (nova)

El Govern de la Generalitat procedirà al llarg de 2010, a efectuar les modificacions normatives que siguin necessaries per tal de procedir a una homogeneització de les categories exisstents entre el cos de Mossos d´Esquadra i la Policia Local per tal d´eliminar les diferencies que avui existeixen»

Podeu veure aqui l´Esmena del Grup Parlamentari de CIU

SPPM-CAT

Facebooktwitterlinkedinmail