Pla de Formació Professional Permanent – Curs 2020 SPLCME

Una vegada acabada la formació de 2019 comencem una nova etapa a l’Aula Virtual del Sindicat de Policies Locals i Cos de Mossos d'Esquadra. Per aqu

Una vegada acabada la formació de 2019 comencem una nova etapa a l’Aula Virtual del Sindicat de Policies Locals i Cos de Mossos d’Esquadra.

Per aquest any que just ara comença estem homologant per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya una sèrie de cursos que anirem oferint a la nostra Aula Virtual al llarg del 2020.

El fet d’estar homologats significarà que tindran més valor i reconeixement als processos selectius. Per aquest motiu l’ISPC ens requereix una sèrie de condicionants:

Per això, a partir d’ara, tota la formació es farà a l’Aula Virtual, a excepció de la prova presencial de validació de l’aprofitament que es farà de forma presencial.

Els cursos estaran estructurats per setmanes i tots els alumnes començaran i acabaran el curs al mateix temps. Seran cursos amb l’assistència d’un professor. Farem dues sessions de cada curs: una al primer semestre i l’altre al segon semestre. Mira el calendari de l’Aula Virtual per planificar-te

Cada curs estarà repartit en 4 blocs formatius de 20 hores cada bloc. El professor farà visible a l’alumnat els continguts per blocs, al ritme de un bloc cada dues setmanes. Els continguts seran de temari així com d’activitats i recursos que el professor consideri adients: fòrum, enquestes, tallers, material complementari, legislació, etc.

Al final de cada bloc, l’alumne haurà de superar un qüestionari online que estarà condicionat al temps dedicat a l’activitat. (L’entorn virtual d’aprenentatge comptabilitza el temps dedicat per cada alumne en l’activitat formativa mitjançant el control de la hora d’entrada i sortida a l’activitat, nombre de clics realitzats, participació en fòrums, etc. L’alumne pot veure el temps aproximat que porta dedicat a l’activitat). Fins que el temps dedicat no superi el 80 % de les hores del bloc l’alumne no podrà accedir al qüestionari. L’alumne podrà descarregar un certificat d’aprofitament de cada bloc.

Tanmateix serà necessari haver superat els qüestionaris de tots els blocs per poder accedir a la prova presencial de validació de l’aprofitament. Si es supera aquesta prova, l’alumne obtindria un certificat d’aprofitament del curs homologat per l’ISPC una vegada que ens els homologuin.

Sembla complicat, però en realitat és molt semblant al procediment que fem ara, amb la diferència que cada curs comença i acaba en una data concreta, que tindrem l’assistència del professor i que l’alumne que vulgui un certificat de curs homologat haurà de venir a fer l’examen presencial.

L’Aula Virtual Formativa segueix muntada al mateix servidor a on s’allotja la pàgina web del Sindicat de Policies Locals i Cos de Mossos d’Esquadra https://www.spl-cme.cat/ amb l’extensió /moodle:

https://www.spl-cme.cat/moodle/login/index.php

Des de la mateixa pàgina web es pot accedir mitjançant els corresponents enllaços. Igualment teniu la possibilitat d’accedir des de dispositius mòbils descarregant les corresponents App’s.

Els alumnes podeu interactuar amb l’equip de formació a distància mitjançant el correu electrònic cursosonline@spl-cme.cat i demanar les corresponents altes a l’Aula Virtual, gestió de contrasenyes i matriculació a les diferents activitats.

No està activada la auto matriculació dels alumnes als cursos. Ens heu de demanar que us matriculem nosaltres

Restem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte.

Atentament,

Equip de formació online.

Facebooktwitterlinkedinmail