Interlocutòria del Jutjat, demanda contra l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

ANTECEDENTS: Auxiliar tècnic  de la Policia Local de  l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En el present cas, l´objecte del recurs està constit

ANTECEDENTS:

Auxiliar tècnic  de la Policia Local de  l´Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

En el present cas, l´objecte del recurs està constituit pel Decret de juliol de 2016 que acorda desestimar el recurs de reposició interposat contra la resolució de abril de 2016 sobre  declaració d´improcedència i devolució del plus torn fes/diss/jp de  238,95€ mensuals  per  14 pagues  i el Decret  de setembre de 2016, que acorda procedir al descompte  en  nómina  de 3345,30€ corresponent  al  plus torn fes/diss/jp  abonat durant l´any 2013 a raó de 238,95€ per 14 pagues.

L´advocat del sindicat SPPM Cat va presentar, en aquest Jutjat escrit mitjançant el qual va sol-licitar l´adopció de la mesura cautelar provisional urgent  consistent  en  la suspensió de l´acte administratiu  impugnat  i  en  conseqüencia  la  seva no execució, ja que l´administració havia dictat l´execució.

DISPOSO:

CONCEDIR la mesura  cautelar sol-licitada  consistent  en la  suspensió  de  l´acte impugnat.

La demanda està sent dirigida per l´advocat  Vicenç Navarro Betrian.

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail