L´Ajuntament de Barcelona estima el recurs presentat per sindicat SPPM Cat

ANTECEDENTS: Agent en pràctiques de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que el tribunal qualificador va prendre l'acord de deixar sense efectes el nome

ANTECEDENTS:

Agent en pràctiques de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que el tribunal qualificador va prendre l’acord de deixar sense efectes el nomenament de la funcionària en pràctiques Sra. XXX, per no haver superat la darrera fase del procés selectiu (període de pràctiques operatives)

El SPPM Cat de la GUB, va presentar recurs  en les següents al·legacions:

Infracció de les bases; vulneració del principi de seguretat jurídica i indefensió.

RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR:

1. ANUL·LAR l’acord del Tribunal de 10 de juliol de 2015, de qualificar de no apte la Sra. XXX

2. ANUL·LAR el Decret d’Alcaldia de 26 d’agost de 2015, pel que fa al contingut de deixar sense efectes el nomenament de la Sra. XXX per no haver  superat la fase de pràctiques, en la categoria d’agent de la Guàrdia Urbana.

3. RECONÈIXER el dret de la Sra. XXX a reincorporar-se a la fase de pràctiques  a fi de desenvolupar, a una altra unitat operativa.

4. ABONAR a la Sra. XXX les retribucions deixades de percebre des del 18 de juliol de 2015.

5. REGULARITZAR les corresponents cotitzacions a la Seguretat Social.

El recurs ha sigut dirigit per l’advocat Senyor Vicenç Navarro Betrian

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail