L’Ajuntament de Barcelona estima el recurs d’un Guàrdia Urbà

ANTECEDENTS: Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que va sol·licitar l’excedència voluntària per incompatibilitats. L’Ajuntament de Barcelon

ANTECEDENTS:

Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que va sol·licitar l’excedència voluntària per

incompatibilitats. L’Ajuntament de Barcelona  li va denegar l’excedència.

L’advocat del sindicat Vicenç Navarro, va realitzar recurs a la denegació de l’Ajuntament de Barcelona.

RESOLUCIÓ:

ESTIMAR el recurs  de reposició interposat per senyor XXXX i deixar sense efectes el Decret impugnat.

SPL CME

Facebooktwitterlinkedinmail