L’Ajuntament de Caldes de Montbui, abona 5.096,87 euros a un agent de la policia local per fer tasques de superior categoria

ANTECEDENTS: Agent de la Policia Local de Caldes de Montbui, sol·licita  l’abonament de la part corresponent al plus de caporal  amb efectes retr

ANTECEDENTS:

Agent de la Policia Local de Caldes de Montbui, sol·licita  l’abonament de la part corresponent al plus de caporal  amb efectes retroactius des de l’any 2018 perquè, d´acord amb la seva sol·licitud, des d’aquella data  s’estava realitzant un torn de treball anomenat Q5 que requeria la presència d’un caporal/responsable.

L’agent va presentar recurs contenciós administratiu contra la resolució desestimatòria del decret.

L’agent sol·licita la diferència salarial en concepte de complements específic i de destí pel fet de desenvolupar tasques superiors, en aquest cas de la categoria de caporal.

RESOLC:

ESTIMAR la petició de l’agent de la Policia Local de data 2018 abonant el complement per tasques de categoria superior que resulta de la diferència entre la retribució d´agent i la de caporal, per una quantia de 5.096,87 €.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat senyor Vicenç Navarro Betrian.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail