L’Ajuntament de Cunit reconeix tres dies de permís abans del judici a un policia local

ANTECEDENTS: Agent de la Policia Local en l’Ajuntament de Cunit, fa reclamació amb relació al gaudiment de 3 dies de permís Vist el procediment

ANTECEDENTS:

Agent de la Policia Local en l’Ajuntament de Cunit, fa reclamació amb relació al gaudiment de 3 dies de permís

Vist el procediment abreujat  del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, on aquesta Corporació s’aplana a la demanda  interposada per l’agent de la policia local.

RESOLC:

APROVAR el gaudiment de 3 dies de permís  al senyor XXXXXX funcionari d’aquesta corporació, prèvia sol·licitud d’aquests.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat senyor Vicenç Navarro Betrian.

SPLCME

 

Facebooktwitterlinkedinmail