L’Ajuntament de Salou fa el pagament de 5.214,60 € a un policia local, en relació a les retribucions deixades de percebre durant el període de pràctiques

Assumpte. Reclamacions econòmiques amb relació a les retribucions percebudes durant el període de pràctiques L’advocat del sindicat SPLCME, va rea

Assumpte.

Reclamacions econòmiques amb relació a les retribucions percebudes durant el període de pràctiques

L’advocat del sindicat SPLCME, va realitzar demanda contra l’Ajuntament de Salou, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Abans de la celebració de la vista oral, l’Ajuntament, va fer la transferència de 5.214,60 € al compte de l’afiliat.

Resolució Ajuntament:

Identificació de l’expedient número XXX/XXXX relatiu a la revisió dels articles XX XXX i l’article XX XXXX per no adequar-se a la legalitat vigent, amb relació a la fixació d’una retribució inferior per als funcionaris interins i funcionaris en pràctiques, o el personal laboral temporal, i reconèixer als empleats públics afectats, recuperar les diferències retributives d’un període de quatre anys,com a període de prescripció en el cas de funcionaris i d’un període d’un any en el cas de laborals, com a període de prescripció.

La demanda ha estat dirigida per l´ advocat Vicenç Navarro Betrian

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail