L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda abona 2.399,74 € a un agent que va sofrir lesiones en acte de servei l’any 2004, en ser el condemnat insolvent.

ANTECEDENTS: Agent de la Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda, sol·licita l’abonament de 2.399,74 € com a conseqüència de les lesions patide

ANTECEDENTS:

Agent de la Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda, sol·licita l’abonament de 2.399,74 com a conseqüència de les lesions patides en actes de serveis segons s’acredita  en la sentència  de desembre de 2004 del jutjat penal  de Sabadell.

RESOLC:

ESTIMAR la sol·licitud  d’abonament  de 2.399,74 €  del senyor XXXXX  en concepte  d’indemnització principi indemnitat, més els interessos meritats des del dia  de la seva reclamació administrativa.

La demanda ha sigut dirigida per l’advocat Vicenç Navarro Betrian.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail