Available courses

Material per a preparar oposicions a l'escala bàsica de la Policia de Catalunya

Material per a preparar oposicions de promoció a CAPORAL de la Policia de Catalunya

Temari:

1. INTRODUCCIÓ.

2. PATRULLATGE A PEU.

2.1 Patrullatge ordinari, un binomi.

2.2 Patrullatge en trinomi o dos binomis (ROMBE).

3. COSULTES I INTERACCIONS AMB CIUTADANS A PEU DE CARRER.

3.1 Possible agressió o temptativa d’atemptar contra agents.

3.2 Identificacions en vía pública per iniciativa policial.

3.3 Identificacions en vía publica des de vehicle policial.

3.4 Parada de vehícles, identificacions i registres.

4.0 EXTRACCIÓ RÀPIDA DE DETINGUTS EN VEHICLE POLICIAL.

5.0 ORDRE PÚBLIC ADAPTAT A LA SEGURETAT CIUTADANA.

5.1 Línia.

5.2 Mitja lluna.

5.3 Línia en atenció.

5.4 Línia aprofitant els vehicles.

5.5 Aspectes a tenir en compte.

5.6 Línia de xoc.

5.7 Dispersions.

5.8 Objectius a considerar en dispersions.

5.9 Suport de la línia.

5.10 Identificacions de persones d’interés policial.

6.0 ENTRADES A DOMICILIS.

6.1 Assalts.

6.2 Registres.

6.2.1 Registres domicilis adaptats a la seguretat ciutadana.

6.2.1.1 Un sol binomi.

6.2.1.2 Dos binomis.

6.2.1.3 Dos binomis “2 Y 2”.

6.2.1.4 Dos binomis (Dos passa a tres).

6.2.1.5 Dos passa a tres amb escut.

6.2.1.6 Si disposem de més indicatius.

7. REGISTRES A NAUS INDUSTRIALS.

7.1 Dos binomis.

7.2 Rombe o nucli de quatre persones.

7.3 CONCLUSIÓ FINAL.

Aquest curs computa 25 hores lectives. Curs presencial a la localitat de Terrassa (22, 23 i 24 de maig a 5 hores diàries presencial) combinat amb entorn virtual (10 hores)

CURS SOLIDARI

Comença el 22 de maig de 2023 i finalitza el 26 de maig de 2023.

Semipresencial. A la ciutat de Terrassa.


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013010


Temari:

1. Definicions. Unitats de transports i Classes de MMPP

2. Documentació conductor, tripulació i vehicle.

3. Equipament. Envasos, Marcat i etiquetat. Senyalització i vigilància dels vehicles.

4. Exempcions. Utilització de la tabla A i B. Estudi MMPP més habituals.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de maig de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013001


Temari:

1: Introducció a la delinqüència juvenil

2: Factors de risc i factors de protecció

3: Teories criminològiques aplicades a la delinqüència juvenil part 1º

4: Teories criminològiques aplicades a la delinqüència juvenil part 2º


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de maig de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013002


Temari:

1: Conceptes previs

2: Crims en l’era digital

3: Modalitats i Codi Penal

4: OSINT i ciberseguretat


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de maig de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013005


Temari:

1. Tipus de droga i les seves conseqüències.

2. Els delictes contra la salut pública i contra la seguretat del trànsit. 

3. Les teories criminològiques de la delinqüència amb les drogues. 

4. Valoració del risc, reincidència, peritatge i veure els punts de vista a favor de la legalització i en contra. 


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de maig de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013006


Temari:

1. Determinació i comprensió del llenguatge policial

2. El procés de composició de textos

3. Normes ortogràfiques

4. Els documents policials

Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença l'1 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de maig de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013007


Temari:

1: La OAC i les seves funcions principals.

2: L’Atestat Policial.

3: Els diferents Atestats i les tasques mes rellevants en l’instrucció de declaracions.

4: L’OAC en tasques de la llei 4/2015.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de maig de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013013


Temari:

1. Primers auxilis.

2. Anatomia i fisiologia.

3. Patologies i Traumatismes.

4. Maniobres, procediments i tècniques.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de maig de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013014


Temari:

1. Actuacions davant l'amenaça terrorista

2. Incidents amb múltiples víctimes

3. L'escena el fet delictiu

4. Verificació i resposta de les alarmes


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de maig de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013018


Temari:

1. L'analisis psicologic policial i delinqüencial

2. Comportaments i tipus criminals

3. Explicacions psicologiques de la conducta delictiva

4. Investigacio criminal policial


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de maig de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013020


Temari:

1: Els Drets Humans. Origen, evolució i característiques

2: La protecció dels drets humans

3: Els drets humans i la funció policial

4: Ètica i deontologia


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de maig de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013021


Temari:

• L’administració i planificació d’una emergència.

• Gestió d’una emergència

• Incidències amb múltiples víctimes

• Afectació psicosocial i sanitària


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de maig de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013025


Temari:

1. Els drons i les seves característiques

2. Normativa.

3. Sancions.

4. Ús operatiu dels drons.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de maig de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013026Temari:

·         Introducció als accidents de trànsit

·         Actuacions policials en accidents de circulació

·         Redacció documental relacionada amb els accidents de trànsit

·         Conseqüències dels accidents de trànsit


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 d'abril de 2023 i finalitza el 31 de maig de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013027


Temari:

1: Criminalitat d´índole sexual.

2: Risc i explicacions policials.

3: Prevenció i tractament 1º part.

4: Prevenció i tractament 2º part.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de juny de 2023 i finalitza el 31 de juliol de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013003


Temari:

1. Principis generals sobre la reconstrucció d’accidents de trànsit.

2. La reconstrucció. Anàlisi de la informació.

3. Recollida de dades al lloc de l’accident.

4. Física aplicada a la reconstrucció d’accidents.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de juny de 2023 i finalitza el 31 de juliol de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013004


Temari:

1: Normativa Reguladora dels Vehicles de Mobilitat Personal.

2: Vehicles Elèctrics Matriculables.

3: Que es el Vehicle de Mobilitat Personal.

4: Infraccions administratives dels Vehicles de Mobilitat Personal.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de juny de 2023 i finalitza el 31 de juliol de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013008


Temari:

1. Servei de policia

2. Identificació i detenció policial

3. Actuació policial en ocupacions d’immobles

4. Actuació amb gossos potencialment perillosos

Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de juny de 2023 i finalitza el 31 de juliol de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013009


Temari:

1. Permisos de conduir. Reglament General de Conductors.

2. Situacions administratives estrangers.

3. Permisos de conduir tercers països.

4. Permisos de conduir d'estrangers.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de juny de 2023 i finalitza el 31 de juliol de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013011


Temari:

1: Origen i disciplina de la criminologia.

2: Explicacions i teories criminològiques.

3: Víctima, control social i prevenció.

4: Delinqüència juvenil – Policia i criminologia.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de juny de 2023 i finalitza el 31 de juliol de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013012


1. L'analisis psicologic policial i delinqüencial

2. Comportaments i tipus criminals

3. Explicacions psicologiques de la conducta delictiva

4. Investigacio criminal policial


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de novembre de 2022 i finalitza el 31 de desembre de 2022


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP20210130011. Àmbit d'aplicació, definicions, autoritzacions, full de ruta i llibre de reclamacions

2. Permisos de conduir, CAP i Certificat de conductor

3. Vehicles

4. Condicions de prestació de serveis, acompanyants, parades, acta d'inspecció, infraccions i procediment sancionador


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de novembre de 2022 i finalitza el 31 de desembre de 2022


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013011

·         Introducció als accidents de trànsit

·         Actuacions policials en accidents de circulació

·         Redacció documental relacionada amb els accidents de trànsit

·         Conseqüències dels accidents de trànsit


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de novembre de 2022 i finalitza el 31 de desembre de 2022


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013002·         Intervenció policial amb armes

·         Intervenció policial amb la verificació i resposta d’alarmes

·         Intervenció policial amb substàncies estupefaents i alcohol

·         Intervenció policial amb substàncies estupefaents II


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de novembre de 2022 i finalitza el 31 de desembre de 2022


·       Procediment administratiu

·       Espectacles públics. Drets d'admissió i fulls de reclamació

·       Control de les mases i grans esdeveniments

·       Activitats extraordinàries. Inspeccions


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de novembre de 2022 i finalitza el 31 de desembre de 2022


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013009


1: La integritat i la no corrupció

2: L’ús de la força i de l’arma de foc

3: La investigació, la detenció i el secret professional

4: Policia i no discriminació


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de novembre de 2022 i finalitza el 31 de desembre de 2022


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013008


1. Psiquiatria forense i atestat policial

2. Tanatologia forense policial

3. Patologia forense i atestat policial

4. Sexologia forense i medicina legal del neonat i de l'infant


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de novembre de 2022 i finalitza el 31 de desembre de 2022


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013013


1. Principis del Dret Penal i Introducció al Codi Penal

2. La detenció policial i el procés judicial

3. Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic

4. Delictes contra les persones, l'ordre públic i la seguretat col·lectiva


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de novembre de 2022 i finalitza el 31 de desembre de 2022


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013015


1. Actuacions davant l'amenaça terrorista

2. Incidents amb múltiples víctimes

3. L'escena el fet delictiu

4. Verificació i resposta de les alarmes


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013003
1: Els Drets Humans. Origen, evolució i característiques

2: La protecció dels drets humans

3: Els drets humans i la funció policial

4: Ètica i deontologia


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013007


1. Documentoscòpia

2. Normativa

3. Suports i tipus impressió

4. Mesures seguretat


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Finalitzat


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013014


1. Consulta Nucli d’Informació Policial (NIP) - Persones

2. Consulta Nucli d’Informació Policial (NIP) – Vehicles i Objectes

3. Consulta DGT permisos de conduir (I)

4. Consulta DGT permisos de conduir (II)


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat


1. La violència de gènere

2. Els perfils d'agressors i víctimes. Les distorsions cognitives de l'agressor. La violència contra la dona

3. Les teories criminològiques de la violència de gènere. L'ordre de protecció

4.  Recursos integrals per a la atenció i recuperació de víctimes de la violència de gènere

Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP20210130041, RDL 6/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària

2. RD 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació

3. RD 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles

4. Permisos de conduir


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013006• L’administració i planificació d’una emergència.

• Gestió d’una emergència

• Incidències amb múltiples víctimes

• Afectació psicosocial i sanitària


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

FinalitzatReconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013016


1. Els drons i les seves característiques

2. Normativa.

3. Sancions.

4. Ús operatiu dels drons.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP20210130101. Actuacions davant l'amenaça terrorista

2. Incidents amb múltiples víctimes

3. L'escena el fet delictiu

4. Verificació i resposta de les alarmes


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de gener de 2022 i finalitza el 28 de febrer de 2022

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013003
1: Els Drets Humans. Origen, evolució i característiques

2: La protecció dels drets humans

3: Els drets humans i la funció policial

4: Ètica i deontologia


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de gener de 2022 i finalitza el 28 de febrer de 2022

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013007


1. Documentoscòpia

2. Normativa

3. Suports i tipus impressió

4. Mesures seguretat


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de gener de 2022 i finalitza el 28 de febrer de 2022


Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013014


1. Consulta Nucli d’Informació Policial (NIP) - Persones

2. Consulta Nucli d’Informació Policial (NIP) – Vehicles i Objectes

3. Consulta DGT permisos de conduir (I)

4. Consulta DGT permisos de conduir (II)


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de gener de 2022 i finalitza el 28 de febrer de 2022

Finalitzat


1. La violència de gènere

2. Els perfils d'agressors i víctimes. Les distorsions cognitives de l'agressor. La violència contra la dona

3. Les teories criminològiques de la violència de gènere. L'ordre de protecció

4.  Recursos integrals per a la atenció i recuperació de víctimes de la violència de gènere

Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat 

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP20210130041, RDL 6/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària

2. RD 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació

3. RD 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles

4. Permisos de conduir


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat 

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP20210130061. Els drons i les seves característiques

2. Normativa.

3. Sancions.

4. Ús operatiu dels drons.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat 

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP20210130101. Àmbit d'aplicació, definicions, autoritzacions, full de ruta i llibre de reclamacions

2. Permisos de conduir, CAP i Certificat de conductor

3. Vehicles

4. Condicions de prestació de serveis, acompanyants, parades, acta d'inspecció, infraccions i procediment sancionador


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat 


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013011

·         Introducció als accidents de trànsit

·         Actuacions policials en accidents de circulació

·         Redacció documental relacionada amb els accidents de trànsit

·         Conseqüències dels accidents de trànsit


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2022


Finalitzat


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013002·         Intervenció policial amb armes

·         Intervenció policial amb la verificació i resposta d’alarmes

·         Intervenció policial amb substàncies estupefaents i alcohol

·         Intervenció policial amb substàncies estupefaents II


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2022


Finalitzat


·       Procediment administratiu

·       Espectacles públics. Drets d'admissió i fulls de reclamació

·       Control de les mases i grans esdeveniments

·       Activitats extraordinàries. Inspeccions


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2022


FinalitzatReconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013009


• L’administració i planificació d’una emergència.

• Gestió d’una emergència

• Incidències amb múltiples víctimes

• Afectació psicosocial i sanitària


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2022


FinalitzatReconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013016


1: La integritat i la no corrupció

2: L’ús de la força i de l’arma de foc

3: La investigació, la detenció i el secret professional

4: Policia i no discriminació


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2022


FinalitzatReconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013008


1. Psiquiatria forense i atestat policial

2. Tanatologia forense policial

3. Patologia forense i atestat policial

4. Sexologia forense i medicina legal del neonat i de l'infant


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2022


FinalitzatReconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013013


1. Principis del Dret Penal i Introducció al Codi Penal

2. La detenció policial i el procés judicial

3. Delictes contra el patrimoni i l'ordre socioeconòmic

4. Delictes contra les persones, l'ordre públic i la seguretat col·lectiva


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença l'1 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2022


FinalitzatReconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013015


1.L'analisis psicologic policial i delinqüencial

2. Comportaments i tipus criminals

3. Explicacions psicologiques de la conducta delictiva

4. Investigacio criminal policial


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat 


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2021013001·         Introducció als accidents de trànsit

·         Actuacions policials en accidents de circulació

·         Redacció documental relacionada amb els accidents de trànsit

·         Conseqüències dels accidents de trànsit


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015002


·         Intervenció policial amb armes

·         Intervenció policial amb la verificació i resposta d’alarmes

·         Intervenció policial amb substàncies estupefaents i alcohol

·         Intervenció policial amb substàncies estupefaents II


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015005


·         Tacògraf

·         Lectura pantalla UV i tiquets tacograf

·         Targetes de tacògraf i certificats d'activitat

·         Temps de conducció i descans. Limitador de velocitat


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015007


·       Procediment administratiu

·       Espectacles públics. Drets d'admissió i fulls de reclamació

·       Control de les mases i grans esdeveniments

·       Activitats extraordinàries. Inspeccions


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015009


·                 Consum.

·                 Espectacles públics i activitats recreatives.

·                 Dret d’Admissió. Fulls de reclamació. Control d’accés i d’aforament. Seguretat.

·                 La protecció del medi ambient.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015008


·         La violència de gènere

·         Els perfils d'agressors i víctimes. Les distorsions cognitives de l'agressor. La violència contra la dona

·         Les teories criminològiques de la violència de gènere. L'ordre de protecció

·         Recursos integrals per a la atenció i recuperació de víctimes de la violència de gènere


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat·         Actuacions davant l'amenaça terrorista

·         Incidents amb múltiples víctimes

·         L'escena el fet delictiu

·         Verificació i resposta de les alarmes


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015003·         RDL 6/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària

·         RD 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació

·         RD 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles

·        Permisos de conduir


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015006

·         Transport nacional de mercaderies

·         Transport Internacional

·         Transport de viatgers amb vehicles lleugers i pesants. Transport escolar i de menors

·          Transport de mercaderies perilloses. Inspecció i control


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015001


·         Actuacions davant l'amenaça terrorista

·         Incidents amb múltiples víctimes

·         L'escena el fet delictiu

·         Verificació i resposta de les alarmes


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença el 1 de gener de 2021 i finalitza el 28 de febrer de 2021

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015003·         RDL 6/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària

·         RD 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació

·         RD 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Vehicles

·        Permisos de conduir


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença el 1 de gener de 2021 i finalitza el 28 de febrer de 2021

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015006

·         Transport nacional de mercaderies

·         Transport Internacional

·         Transport de viatgers amb vehicles lleugers i pesants. Transport escolar i de menors

·          Transport de mercaderies perilloses. Inspecció i control


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença el 1 de gener de 2021 i finalitza el 28 de febrer de 2021

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015001


·         Introducció als accidents de trànsit

·         Actuacions policials en accidents de circulació

·         Redacció documental relacionada amb els accidents de trànsit

·         Conseqüències dels accidents de trànsit


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença el 1 de març de 2021 i finalitza el 30 d'abril de 2021

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015002


·                 Consum.

·                 Espectacles públics i activitats recreatives.

·                 Dret d’Admissió. Fulls de reclamació. Control d’accés i d’aforament. Seguretat.

·                 La protecció del medi ambient.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença el 1 de març de 2021 i finalitza el 30 d'abril de 2021

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015008


·         La violència de gènere

·         Els perfils d'agressors i víctimes. Les distorsions cognitives de l'agressor. La violència contra la dona

·         Les teories criminològiques de la violència de gènere. L'ordre de protecció

·         Recursos integrals per a la atenció i recuperació de víctimes de la violència de gènere


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença el 1 de març de 2021 i finalitza el 30 d'abril de 2021

Finalitzat

·         Intervenció policial amb armes

·         Intervenció policial amb la verificació i resposta d’alarmes

·         Intervenció policial amb substàncies estupefaents i alcohol

·         Intervenció policial amb substàncies estupefaents II


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença el 1 de maig de 2021 i finalitza el 30 de juny de 2021

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015005


·       Procediment administratiu

·       Espectacles públics. Drets d'admissió i fulls de reclamació

·       Control de les mases i grans esdeveniments

·       Activitats extraordinàries. Inspeccions


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença el 1 de maig de 2021 i finalitza el 30 de juny de 2021

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015009


·         Tacògraf

·         Lectura pantalla UV i tiquets tacograf

·         Targetes de tacògraf i certificats d'activitat

·         Temps de conducció i descans. Limitador de velocitat


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Comença el 1 de maig de 2021 i finalitza el 30 de juny de 2021

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2020015007


·         Transport Nacional

·         Transport Internacional

·         Transport de Viatgers

·         Transport Escolar i de Menors. Inspecció i Control


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de maig de 2020

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013003


·         Transport Nacional

·         Transport Internacional

·         Transport de Viatgers

·         Transport Escolar i de Menors. Inspecció i Control


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de setembre de 2020

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013003


·                 Estrangers. Documentació.

·                 Infraccions administratives a la Llei d’Estrangeria.

·                 Protocols relatius al trànsit.

·                 Identificació i detenció de ciutadans estrangers.


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de març de 2020.

Finalitzat


·                 Estrangers. Documentació.

·                 Infraccions administratives a la Llei d’Estrangeria.

·                 Protocols relatius al trànsit.

·                 Identificació i detenció de ciutadans estrangers.


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de setembre de 2020.

Finalitzat


·                 Els drons i les seves característiques.

·                 Normativa.

·                 Sancions.

·                 Ús operatiu dels drons.


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 d'abril de 2020

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013005


·                 Els drons i les seves característiques.

·                 Normativa.

·                 Sancions.

·                 Ús operatiu dels drons.


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de setembre de 2020

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013005


·          Estructura i Funcionament

·          Actuacions especifiques

·          Actuacions amb Violència Domèstica i de Gènere

·          Intervencions amb menors i Delictes contra la seguretat viària


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de març de 2020

Finalitzat


·          Estructura i Funcionament

·          Actuacions especifiques

·          Actuacions en casos de Violència Domèstica i de Gènere

·          Intervencions amb Menors i Delictes seguretat Viària


Aquest curs computa 80 hores lectives. 

Finalitzat

Comença el 1 de novembre de 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020

·                 Consum.

·                 Espectacles públics i activitats recreatives

·                 Dret d’Admissió. Fulls de reclamació. Control d’accés i d’aforament. Seguretat

·                 La protecció del medi ambient


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de gener de 2020.

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013006


·                 Consum.

·                 Espectacles públics i activitats recreatives.

·                 Dret d’Admissió. Fulls de reclamació. Control d’accés i d’aforament. Seguretat.

·                 La protecció del medi ambient.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 
Comença el 1 de novembre de 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013006


·                 Policia de Proximitat

·                 Característiques

·                 Organització i estructura

·                 Funcions

·                 Guia operativa d'un microterritori

·                 Estratègies d’actuació policial


Aquest curs computa 20 hores lectives. Comença el 1 de maig de 2020.

Finalitzat


·                 Policia de Proximitat

·                 Característiques

·                 Organització i estructura

·                 Funcions

·                 Guia operativa d'un microterritori

·                 Estratègies d’actuació policial


Aquest curs computa 20 hores lectives. Comença el 1 de novembre de 2020.

Finalitzat


·         L’operativitat de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

·         Identificació, escorcolls i privacions de llibertat.

·         La gestió dels desordres públics

·         El terrorisme islamista.


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de gener de 2020

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013001·         L’operativitat de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

·         Identificació, escorcolls i privacions de llibertat.

·         La gestió dels desordres públics.

·         El terrorisme islamista.


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de septembre de 2020

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013001


·         Dret de Reunió: Concentracions i /o Manifestacions

·         La seguretat privada. Incidents amb alarmes

·         Gossos considerats potencialment perillosos. Incidents amb alarmes

·         Intervenció d'armes i estris perillosos. Actuacions amb múltiples víctimes


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de febrer de 2020

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013004.


·         Dret de Reunió: Concentracions i /o Manifestacions

·         La seguretat privada. Incidents amb alarmes

·         Gossos considerats potencialment perillosos

·         Intervenció d'armes i objectes perillosos. Actuacions amb múltiples víctimes


Aquest curs computa 80 hores lectives. 
Comença el 1 de novembre de 2020 i finalitza el 31 de desembre de 2020

Finalitzat

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013004