Available courses

·         L’operativitat de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

·         Identificació, escorcolls i privacions de llibertat.

·         La gestió dels desordres públics

·         El terrorisme islamista.


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de gener de 2020

Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013001

Els examens presencials per obtenir el reconeixement d'aquest curs es realitzaran finals de novembre- principis de desembre 2020


·         L’operativitat de la Llei Orgànica 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana.

·         Identificació, escorcolls i privacions de llibertat.

·         La gestió dels desordres públics.

·         El terrorisme islamista.


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de septembre de 2020
Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013001

Els examens presencials per obtenir el reconeixement d'aquest curs es realitzaran finals de novembre- principis de desembre 2020

·          Estructura i Funcionament

·          Actuacions especifiques

·          Actuacions amb Violència Domèstica i de Gènere

·          Intervencions amb menors i Delictes contra la seguretat viària


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de març de 2020

·          Estructura i Funcionament

·          Actuacions especifiques

·          Actuacions en casos de Violència Domèstica i de Gènere

·          Intervencions amb Menors i Delictes seguretat Viària


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de novembre de 2020

·         Transport Nacional

·         Transport Internacional

·         Transport de Viatgers

·         Transport Escolar i de Menors. Inspecció i Control


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de maig de 2020
Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013003

Els examens presencials per obtenir el reconeixement d'aquest curs es realitzaran finals de novembre- principis de desembre 2020

·         Transport Nacional

·         Transport Internacional

·         Transport de Viatgers

·         Transport Escolar i de Menors. Inspecció i Control


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de setembre de 2020
Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013003

Els examens presencials per obtenir el reconeixement d'aquest curs es realitzaran finals de novembre- principis de desembre 2020

·         Dret de Reunió: Concentracions i /o Manifestacions

·         La seguretat privada. Incidents amb alarmes

·         Gossos considerats potencialment perillosos. Incidents amb alarmes

·         Intervenció d'armes i estris perillosos. Actuacions amb múltiples víctimes


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de febrer de 2020
Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013004.

Els examens presencials per obtenir el reconeixement d'aquest curs es realitzaran finals de novembre- principis de desembre 2020

·         Dret de Reunió: Concentracions i /o Manifestacions

·         La seguretat privada. Incidents amb alarmes

·         Gossos considerats potencialment perillosos

·         Intervenció d'armes i objectes perillosos. Actuacions amb múltiples víctimes


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de novembre de 2020
Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013004

Els examens presencials per obtenir el reconeixement d'aquest curs es realitzaran finals de novembre- principis de desembre 2020

·                 Els drons i les seves característiques.

·                 Normativa.

·                 Sancions.

·                 Ús operatiu dels drons.


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 d'abril de 2020
Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013005

Els examens presencials per obtenir el reconeixement d'aquest curs es realitzaran finals de novembre- principis de desembre 2020

·                 Els drons i les seves característiques.

·                 Normativa.

·                 Sancions.

·                 Ús operatiu dels drons.


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de setembre de 2020
Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013005

Els examens presencials per obtenir el reconeixement d'aquest curs es realitzaran finals de novembre- principis de desembre 2020

·                 Consum.

·                 Espectacles públics i activitats recreatives

·                 Dret d’Admissió. Fulls de reclamació. Control d’accés i d’aforament. Seguretat

·                 La protecció del medi ambient


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de gener de 2020.
Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013006

Els examens presencials per obtenir el reconeixement d'aquest curs es realitzaran finals de novembre- principis de desembre 2020

·                 Consum.

·                 Espectacles públics i activitats recreatives.

·                 Dret d’Admissió. Fulls de reclamació. Control d’accés i d’aforament. Seguretat.

·                 La protecció del medi ambient.


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de novembre de 2020
Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2019013006

Els examens presencials per obtenir el reconeixement d'aquest curs es realitzaran finals de novembre- principis de desembre 2020

·                 Estrangers. Documentació.

·                 Infraccions administratives a la Llei d’Estrangeria.

·                 Protocols relatius al trànsit.

·                 Identificació i detenció de ciutadans estrangers.


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de març de 2020.

·                 Estrangers. Documentació.

·                 Infraccions administratives a la Llei d’Estrangeria.

·                 Protocols relatius al trànsit.

·                 Identificació i detenció de ciutadans estrangers.


Aquest curs computa 80 hores lectives. Comença el 1 de setembre de 2020.

·                 Policia de Proximitat

·                 Característiques

·                 Organització i estructura

·                 Funcions

·                 Guia operativa d'un microterritori

·                 Estratègies d’actuació policial


Aquest curs computa 20 hores lectives. Comença el 1 de maig de 2020.

·                 Policia de Proximitat

·                 Característiques

·                 Organització i estructura

·                 Funcions

·                 Guia operativa d'un microterritori

·                 Estratègies d’actuació policial


Aquest curs computa 20 hores lectives. Comença el 1 de novembre de 2020.