Cursos disponibles

 1.  Introducció al Procediment Administratiu
 2.  Espectacles públics normativa reguladora
 3.  
 4.  
 5.  

Aquest curs computa 75 hores lectives

Estem treballant en el seu contingut. S'anirà actualitzant


 1. Transport Nacional de Mercaderies
 2. Transport Internacional de Mercaderies
 3. Transport Nacional de Viatgers
 4. Transport Internacional de Viatgers
 5. Introducció al Transport de Mercaderies Perillosses

Estem treballant en el contingut d'aquest curs. Anirem actualitzant els continguts.

Estem treballant en el contingut d'aquest curs. Anirem actualitzant els continguts.

   1. Funcionament intern
 • Denúncies
 • Queixes
 • Derivacions a altres departaments o serveis
   2. Actuacions específiques
 • Recuperació de vehicles
 • Recepció de denúncies
 • Persones desaparegudes
 • Falsifiació de moneda o ús fraudulent de targetes

   3. Actuacions amb menors

   4. Actuacions amb Violència Domèstica i de Gènere

   5. Delictes contra la Seguretat Vial i Detinguts no Comunitaris

Aquest curs de 2018 computa 75 hores lectives. Estarà disponible fins el 28 de febrer de 2019. 

   1. L'amenaça terrorista
 • Introducció
 • Amenaça activa amb armes de foc
 • Amenaça amb artefactes explosius
 • Amenaça per agents NRBQ
 • Gestió general dels incidents
   2. Incidents amb múltiples víctimes
 • Introducció
 • Protocol de múltiples víctimes de Catalunya
 • Cèl·lula d'avaluació
 • Operativa policial

   3. L'escena del fet delictiu

 • Introducció
 • Assegurament del lloc dels fets
 • L'atenció a les víctimes
 • Evidències més freqüents que es poden localitzar
 • La inspecció ocular en els delictes contra les persones
 • Comunicació de la mort als familiars de les víctimes

   4. Intervenció d'armes i d'altres objectes perillosos

 • Marc jurídic
 • Intervenció d'armes prohibides en compliment de la LO 4/2015
 • Intervenció de les armes en compliment de la LO 10/1995
 • Intervenció de les armes reglamentades
 • Intervenció temporal de mitjans d'agressió en aplicació de la LO 4/2015
 • Intervenció de les armes als menors d'edat

   5. Verificació i resposta de les alarmes

 • Marc jurídic
 • Resposta policial per alarmes d'intrusió
 • Intervenció operativa en alarmes de coaació o atracament
 • Verificació de les alarmes per empreses de seguretat privada

Aquest curs de 2018 computa 75 hores lectives. Estarà disponible fins el 28 de febrer de 2019. 


   1. Llei Orgànica 4/2015, de Protecció de la Seguretat Ciutadana
 • Introducció
 • Autoritats i òrgans competents
 • Deure de col·laboració
 • La identificació policial
 • Els registres corporals externs i superficials
 • Controls a les vies, llocs i establiments públics
 • Entrades i registres en domicili i edificis oficials
 • Mesures de seguretat estraordinàries
 • Activitats rellevants per a la seguretat ciutadana
 • Règim sancionador
 • Conductes derivades de la modificació del Codi Penal
   2. El Dret de Reunió. Manifestacions i concentracions
 • Introducció
 • Marc jurídic
 • Comunicacions
 • Participació pacífica i sense armes
 • L'alteració de l'ordre públic
 • Utilització de videocàmeres mòbils per part de les FCS
 • La limitació d'altres drets com a conseqüència de l'exercici del dret de reunió
 • L'ús d'uniformes paramilitars
 • Responsabilitats i règim sancionador
 • Infraccions administratives
 • Infraccions penals
 • Control de dret de reunió
 • Manifestacions i concentracions en edificis singulars

   3. Identificacions, escorcolls i privacions de llibertat

 • Marc normatiu
 • La identificació de persones
 • L'escorcoll de persones i vehicles
 • Llei orgànica 5/2015 de 27 d'abril, per la que es modifica la Llei d'Enjudiciament Criminal en matèria de traducció, interpretació i dret a la informació en processos penals

   4. Gossos considerats potencialment perillosos

 • Introducció
 • Marc jurídic
 • Obligacions dels propietaris
 • Infraccions penals
 • Infraccions administratives
 • Episodis d'atac  agressions a persones o d'altres animals
 • Baralles de gossos
 • Identificació dels gossos potencialment perillosos

   5. La seguretat privada

 • Introducció
 • Marc jurídic
 • Activitats de seguretat privada
 • Principis rectors
 • Protecció jurídica d'agent de la autoritat
 • La realització de serveis amb armes de foc
 • La identificació del personal de seguretat privada
 • Els serveis de videovigilància
 • Gestió de les alarmes
 • Realització del serveis de vigilància i protecció
 • Aplicació de la llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
 • Infraccions del personal de seguretat privada

Aquest curs de 2018 computa 75 hores lectives. Estarà disponible fins el 28 de febrer de 2019. 

 1. Les estafes

 2. Tipus d’estafes.

 3. Estafes amb mitjans de pagament.

 4. Estafes per internet.

 5. Estafes més especialitzades.

Aquest curs de 2018 computa 75 hores lectives. Estarà disponible fins el 28 de febrer de 2019.