Exàmens presencials

Els exàmens presencials es faran com a màxim dins dels dotze mesos següents a la finalització del curs online.

Els exàmens presencials dels cursos del primer semestre de 2022 es faran al mes de setembre de 2022.

Cal contactar amb el Sindicat per concertar lloc, dia i hora

937156229-607444380 

splcme@spl-cme.cat

Last modified: Monday, 7 March 2022, 9:10 PM