Exàmens presencials

Els exàmens presencials es faran en dues sessions cada any:

  • una acabat el primer semestre de formació, al mes de setembre
  • l'altra acabat el segon semestre de formació, al mes de gener.
Last modified: Friday, 16 July 2021, 8:25 PM