Exàmens presencials

Els exàmens presencials es faran en dues sessions cada any:

  • una acabat el primer semestre de formació, al mes de setembre
  • l'altra acabat el segon semestre de formació, al mes de gener.
Última modificación: viernes, 16 de julio de 2021, 20:25