Reconeixement de cursos 2023 per l'ISPC

Els cursos de 2023 han estat presentats al procés de reconeixement a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Una vegada s'ha publicat la resolució ORAF P2022013 han estat reconeguts els següents cursos:

Núm. reconeix. Curs

RP2022013001 TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES

RP2022013002 DELINQÜÈNCIA JUVENIL

RP2022013003 DELINQÜÈNCIA SEXUAL

RP2022013004 RECONSTRUCCIÓ D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT. NIVELL AVANÇAT

RP2022013005 INTRODUCCIÓ AL CIBERCRIM

RP2022013006 COM AFECTEN LES DROGUES EN LA DELINQÜÈNCIA

RP2022013007 REDACCIÓ DOCUMENTAL D’ÀMBIT OPERATIU. NIVELL AVANÇAT

RP2022013008 VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL

RP2022013009 SEGURETAT CIUTADANA. INTRODUCCIÓ BÀSICA OPERATIVA

RP2022013010 INICIACIÓ PROCEDIMENTAL I AUTOPROTECCIÓ EN SITUACIONS CONFLICTIVES

RP2022013011 PERMISOS DE CONDUIR ESTRANGERS

RP2022013012 INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA

RP2022013013 L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ I L’ATESTAT POLICIAL 

RP2022013014 PRIMERS AUXILIS POLICIALS

RP2022013016 CONTROL DE TRANSPORT ESCOLAR

RP2022013018 ACTUACIONS POLICIALS EN DELICTES VIOLENTS

RP2022013019 TÈCNIQUES D’INTERVENCIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE

RP2022013020 PSICOLOGIA  POLICIAL CRIMINAL DELINQÜENCIAL

RP2022013021 DRETS HUMANS I POLICIA

RP2022013022 ÈTICA POLICIAL

RP2022013023 PSICOPATIES CRIMINALS EN L’ÀMBIT POLICIAL  I JUDICIAL

RP2022013024 INTRODUCCIÓ A LA FALSEDAT DOCUMENTAL

RP2022013025 GESTIÓ D’EMERGÈNCIES I INCIDÈNCIES AMB MÚLTIPLES VÍCTIMES

RP2022013026 L’ÚS I EL CONTROL DELS DRONS DES DE L’ÀMBIT POLICIAL

RP2022013027 ACCIDENTS DE TRÀNSIT. RECONSTRUCCIÓ (NIVELL BÀSIC)


Última modificación: jueves, 13 de abril de 2023, 12:47