Proposició no de Llei sobre implantació coeficients reductors en l’edat de jubilació dels policies

Ahir es va debatre en la Comissió d'Ocupació i Seguretat Social del Congrés dels Diputats la Proposició no de Llei sobre la implantació de coeficien

Ahir es va debatre en la Comissió d’Ocupació i Seguretat Social del Congrés dels Diputats la Proposició no de Llei sobre la implantació de coeficients reductors en l’edat de jubilació dels policies locals. (Núm.Exp. 161/002931).

Us enviem els enllaços de les intervencions dels diferents grups parlamentaris en la citada Comissió:

– D. Álvaro Anchuelo Crego (UPYD). Grup que ha presentat la Proposició: Veure

– Dª María Isabel López i Chamosa (Grup Socialista): Veure

– D. Emilio Olabarria Muñoz (Grup EAJ-PNV): Veure

– D. Carles Campuzano i Canadés (Grup C-CIU) : Veure

– Dª. Ana Belén Vázquez Blanco (Grup Popular): Veure

El resultat de la votació ha estat el següent:

Vots a favor: 18

Vots en contra: 23

La jubilació anticipada dels Policies Locals està a prop. Fa anys era impensable que un Grup Parlamentari pogués presentar una Proposició no de Llei en la Comissió d’Ocupació per a la implantació dels coeficients correctors en l’edat de jubilació. D’altra banda, des de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social se segueixen recollint les dades dels Policies Locals de tots els Ajuntaments d’Espanya per realitzar l’estudi econòmic que culminarà amb aquest procés.

Gràcies a tots vosaltres. Amb el vostre esforç ho aconseguirem.

SPPM-Cat

Facebooktwitterlinkedinmail