Referent al grup C-1 Policies Locals de Catalunya

Demà la Comissió d´Interior del Parlament de Catalunya, es reuneix per debatre la Proposta del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, re

Demà la Comissió d´Interior del Parlament de Catalunya, es reuneix per debatre la Proposta del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, referent a la classificació dels agents i caporals de les policies locals en el grup C1. El grup Parlamentari de Convergència i Unió fa una Esmena a la Proposta:

Esmena del punt 1

«Les modificacions legals que siguin necessàries per tal que els agents i caporals de l´escala bàsica de les policies locals de Catalunya es classifiquin a efectes administratius de caràcter econòmic, en el Grup c1, a través de la propera Llei de mesures fiscals i administratives»

Podeu veure l’article de la proposta del Grup Popular sobre la classificació en el grup C1, veure

Tambe podeu veure l’article sobre l’esmena enviada pel Grup Parlamentari de CIU al sindicat any 2010 veure

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail