Resolució Ajuntament d´Esparreguera

ANTECEDENTS: Agent de la Policia Local d´Esparreguera, que va participar en el programa Ädán i Eva" emès pel canal de televisió Cuatro, estant  e

ANTECEDENTS:

Agent de la Policia Local d´Esparreguera, que va participar en el programa Ädán i Eva» emès pel canal de televisió Cuatro, estant  en situació de servei actiu,

L´Ajuntament va obrir expedient disciplinari per una falta molt greu a la companya de la policia local.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

Per tot l´exposat , qui suscriu  proposa que tots aquets fets justificarien adecuadament l´arxiu de l´expedient.

La defensa ha estat portada a terme per l’advocat senyor Vicenç Navarro Betrian.

SPPM Cat.

Facebooktwitterlinkedinmail