Resolució Ajuntament de Montgat favorable a un afiliat

ANTECEDENTS: Agent de la Policia Local de Montgat, va presentar un escrit on demanava a l'Ajuntament de Montgat: El pagament de la diferè

ANTECEDENTS:

Agent de la Policia Local de Montgat, va presentar un escrit on demanava a l’Ajuntament de Montgat:

  • El pagament de la diferència del complement específic d’agent de proximitat a torns.
  • El pagament dels dies de vacances no gaudits per estar de baixa laboral.
  • L’abonament de l’excés d’hores  realitzades

L’Ajuntament no va atendre la petició de l’agent de la Policia Local, i abans del judici….

RESOLUCIÓ AJUNTAMENT DE MONTGAT:

Autoritzar i reconèixer l’obligació  de pagament de les gratificacions per haver realitzat excés d’hores  en els exercicis 2016-2017, per un import de 3.452,08 €.

Autoritzar la despesa i reconèixer el pagament de 948,88 € de les vacances no gaudides, trobant-se en situació d’incapacitat temporal.

SPL CME

Facebooktwitterlinkedinmail