Resolució de l´Ajuntament de Montgat favorable al delegat del SPPM Cat

El delegat del personal funcionari del SPPM Cat de l´Ajuntament de Montgat  Sr. XXX , va sol-licitar mitjançant instància : "que se respete el co

El delegat del personal funcionari del SPPM Cat de l´Ajuntament de Montgat  Sr. XXX , va sol-licitar mitjançant instància :

«que se respete el convenio regulador y que el delegado de personal funcionario participe en la selección de material policial y equipamiento a adquirir«

En data xxxx , el delegat del personal del sindicat SPPM Cat , va reiterar la seva pretensió, interposant recurs de reposició.

En data xxx el delegat del SPPM Cat , va presentar demanda de procediment abreujat. Que el Jutjat Contenciós ha senyalat la vista oral pel dia 23 de febrer de 2017.

RESOLC:

ESTIMAR la sol-licitud de data xxx i el recurs de reposició de data xxx pel que es respecrarà escrupolosament el conveni regulador en el sentit que la prefectura i els representants sindicals dels funcionaris de la Policia participaran en la selecció de les peces de roba i equipament a adquirir.

La demanda ha estat dirigida per l´advocat senyor Vicenç Navarro Betrian

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail