Resolució de l´Institut de Seguretat Publica de Catalunya

EL SPPME-CAT, va demanar que s´aprovi la homologació del curs bàsic a L´Institut de Seguretat Pública de Catalunya i un efectuada la homologació corr

EL SPPME-CAT, va demanar que s´aprovi la homologació del curs bàsic a L´Institut de Seguretat Pública de Catalunya i un efectuada la homologació corresponent, es deterrmini de la execució de la aplicació de la Disposició Transitòria Tercera punt segon de la Llei 7/2007 de 12 d´abril (EBEP), on es determina la equivaléncia del antic grup C de classificació com a subgrup C1 de nova classificació

Podeu veure la Resolucio de l´Institut de Seguretat Publica de Catalunya

SPPME-CAT

Facebooktwitterlinkedinmail

COMENTARIS

WORDPRESS: 0
DISQUS: