Resolució Reclamació Previa discapacitat agent Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda

En l´any 2013 es va dictar resolució de grau de disminució de  un  27% a un agent de la Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda. L´agent va i

En l´any 2013 es va dictar resolució de grau de disminució de  un  27% a un agent de la Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda.

L´agent va interposar una reclamació en contra  dins el termini legalment previst.

RESOLC:

ESTIMAR la reclamació prèvia i, per tant, modificar la qualificació de la disminució impugnada i reconeixer que el senyor XXX té un grau de disminució del 33% amb efectes any 2013.

La reclamació  ha estat portada  per el advocat Vicenç Navarro Betrian

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail