Secció sindical SPLCME Molins de Rei – Laude, s’admeti la llista electoral del sindicat SPLCME

ASSUMPTE: IMPUGNACIÓ PER LA QUAL SE SOL.LICITA QUE ES DEIXI SENSE EFECTE LA PROCLAMACIÓ DE LA CANDIDATURA DEL SINDICAT “SINDICAT DE POLICIES LOCA

ASSUMPTE:

IMPUGNACIÓ PER LA QUAL SE SOL.LICITA QUE ES DEIXI SENSE EFECTE LA PROCLAMACIÓ DE LA CANDIDATURA DEL SINDICAT “SINDICAT DE POLICIES LOCALS-COS DE MOSSOS D’ESQUADRA” EN EL PROCÈS ELECTORAL PER ESCOLLIR ALS REPRESENTANTS DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI.

Segons el sindicat UGT, a data de 23 d’octubre de 2023, sols hi havia dues candidatures electoral presentades en temps i forma, que serien els sindicats UGT i GITT. El día 24 d’octubre es reuneix la Mesa i les parts implicades per tal de proclamar les candidatures. Segons acredita el sindicat UGT i confirma el president de la Mesa Electoral, també es proclama una tercera llista electoral, la corresponent al sindicat SPLCME.

L’al.legació del sindicat UGT que es formalitza per escrit i en l’acte de l’arbitratge, es que aquesta tercera candidatura, el sindicat SPLCME, no compleix els requisits legals i formals necessaris, en no constar que hagi estat presentada davant la Mesa ni en temps i forma i incompleix els  requisits formals que preveu la normativa vigent.

LAUDE

DESESTIMAR la impugnació efectuada pel sindicat UGT en relació a que s’inadmeti la llista electoral del sindicat SPLCME, confirmant-se la correcció de la referida llista electoral i el dret d’aquest sindicat de participar en el procès electoral, per les raons de fet i dret exposades en els fonaments anteriors.

Advocat Vicenç Navarro Betrian

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail