Secció sindical SPPM Cat de l´Ametlla del Vallès

L´alcalde de l´Ajuntament de l´Ametlla del Vallès va dictar resolució núm XXXX ,  mitjançant la qual incoa procediment disciplinari contra l´agent T

L´alcalde de l´Ajuntament de l´Ametlla del Vallès va dictar resolució núm XXXX ,  mitjançant la qual incoa procediment disciplinari contra l´agent TIP XXX , funcionari de la Policia Local, per la presumpta comissió d´una falta molt greu recollida al règim disciplinari de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya, en relació amb la realització d´activitats afectades pel règim d´incompatibilitats.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

ACORDAR EL SOBRESEÏMENT I L´ARXIU de l´expedient disciplinari incoat a l´agent TIP , atesa la manca de proves que fonamentin la seva responsabilitat disciplinària en relació amb els càrrecs formulats durant la substanciació del `present procediment disciplinari, concretament la comissió d´una falta molt greu relativa a l´incompliment de les normes sobre incompatibilitats.

La defensa a sigut dirigida per l´advocat Senyor Vicenç Navarro Betrian

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail