Secció SPLCME de la GUB – L’Ajuntament ha estimat les al·legacions d’un afiliat que reclamava l’abonament del complement d’assintència

Afiliat de la Guàrdia Urbana Barcelona li va ser aplicat descompte a la prima d’assistència corresponent al mes d’octubre 2019, abonat al complement

Afiliat de la Guàrdia Urbana Barcelona li va ser aplicat descompte a la prima d’assistència corresponent al mes d’octubre 2019, abonat al complement d’assistència de la nòmina d’abril 2020. Aquest descompte va ser notificat al mes de març i l´afiliat va realizar les al·legacions corresponents que van ser desestimades.

Es va confeccionar escrit adreçat a l´Alcaldessa registrat en data 02/05/2020, reclamant l’abonament de l´import de 283,17 € (8,33%).

A la nòmina del mes de maig s´ha comprobat com l´Ajuntament de Barcelona ha estimat la petició de l´escrit registrat i ha atès la petició de l´afiliat.

Les al·legacions i l´escrit registrat han estat realitzades pel President de la Secció Sindical a la Guàrdia Urbana Barcelona, Juan Avila.

Facebooktwitterlinkedinmail