Secció SPPM Cat de Sallent

Hi ha administracions locals que tenen una greu confusió semàntica i, també, etimològica de les paraules, confonen el significat de l’autonomia loca

Hi ha administracions locals que tenen una greu confusió semàntica i, també, etimològica de les paraules, confonen el significat de l’autonomia local amb la de sobirania. En aquest cas l’Ajuntament de Sallent, que té una especial forma de pensar i de fer.

Un agent de la Policia Local interí va ser acomiadat de manera particular, com si fos un objecte, comunicant-li per carta que no acabaria el període del seu nomenament comprès a la resolució d’Alcaldia (1 any), sense complir amb el principi general del dret.

Tanmateix no es van atendre els recursos presentats per l´advocat del SPPM Cat finalment es  va presentar demanda davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona. Ara uns dies abans del judici, s´ha arribat a un acord extrajudicial per part de l´Ajuntament de Sallent i el funcionari interí,  amb una indemnització economica pactada, de manera que l’interessat ha desistit de la demanda a l’arribar-se a una entesa.

La gestió judicial i extrajudicial, en representació del demandant, ha estat duta a terme per l’advocat Sr. Vicenç Navarro Betrian.

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail