Sentència contra a l´Ajuntament de Barcelona

ANTECEDENTS: Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, L´acte jurídic recorregut és la denegació per silenci de la sol-licitud de 19/11/14, sol

ANTECEDENTS: Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona,

L´acte jurídic recorregut és la denegació per silenci de la sol-licitud de 19/11/14, sol-licitant realitzar proves psicològiques per portar armes. I la denegació per silenci del recurs d´alçada interposat contra l´anterior.

DECISIÓ:

DECLARO CONCLÚS el procediment per satisfacció extra-procesal.

Amb imposició de costes a l´Ajuntament de Barcelona fins a un topal de 300€.

La demanda a sigut dirigida per l´Advocat senyor Vicenç Navarro Betrian.

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail