Sentencia SPPM Cat , contra el Ayuntamiento de Castellbisbal

ANTECEDENTES: Caporal de la Policia Local de Castellbisbal que va demanar el reconeixament a percebre la compensació per despeses de quil

ANTECEDENTES:

Caporal de la Policia Local de Castellbisbal que va demanar el reconeixament a percebre la compensació per despeses de quilometratge i la indemnització per dietes.

DECISIÓ:

HE RESOLT ESTIMAR parcialment el recurs i reconèixer el dret del recurrent a percebre 14,11€ dia corresponents al pagament de dietes per assistir a un curs i condemnar a l´ajuntament al seu abonament amb els interessos legals corresponents des de la data de la reclamació en via administrativa 7-11-2009.

No es pot interposar recurs ordinari d´apel-lacio

La demanda a sigut dirigida pel advocat senyor Vicenç Navarro Betrian

SPPM-CAT

Facebooktwitterlinkedinmail