Sentència SPPM Cat , contra el Ayuntamiento de Puigcerdà

Jordi Palomer Bou, Magistrat jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm 1 d´aquesta ciutat, he vist el procediment contenciós, en el qual han int

Jordi Palomer Bou, Magistrat jutge del Jutjat Contenciós Administratiu núm 1 d´aquesta ciutat, he vist el procediment contenciós, en el qual han intervingut com a part demandant el Sindicat Professional de Policies Municipals de Catalunya (SPPM-CAT), representat i defensat pel lletrat Sr. Juan José Llamas Romay, i com a part demandada, l´ajuntament de Puigcerdà, representant i defensat pel lletrat del Servei Juridic de la Diputació de Girona, i dicto aquesta sentència

ANTECEDENTS DE FET:

Primer. El lletrat Juan José Llamas Romay, en nom i representació de la part actora, va interposar recurs contenciós administratiu contra Ajuntament de Puigcerdà.

FONAMENTS DE DRET:

Primer. Es dirigeix el present recurs contra la resolució de data 10 de novembre de 2008 dictada per l´ajuntament de Puigcerdà en la qual s´acorda EXIMIR als agents de la Policia Local d´aquell municipi de PORTAR ARMES DE FOC

DECIDEIXO:

ESTIMAR el recurs presentat per SINDICAT PROFESSIONAL DE POLICIES MUNICIPALS DE CATALUNYA (SPPM-CAT) ; anul-lar la resolució recorreguda.

La defensa fue dirigida por el abogado del sindicato señor Juan José Llamas Romay.

SPPM-CAT

Podeu veure aqui els antecedents de la sentencia contra l´Ajuntament de Puigcerdà


Facebooktwitterlinkedinmail