Sentencia SPPM cat, contra el Ayuntamiento de Torello.

FETS PROVATS En data 31 de gener de 2009 la secció sindical a l´Ajuntament de Torello del SPPM-CAT, va presentar registre general una petició d´i

FETS PROVATS

En data 31 de gener de 2009 la secció sindical a l´Ajuntament de Torello del SPPM-CAT, va presentar registre general una petició d´informació demanant si l´ administrativa de la Regidoria de seguretat ciutadana te l´obligació d´enregistrar els documents que li arribin.

FONAMENTS DE DRET

En aquest recurs el sindicat recurrent es limita a demanar que se li contesti a la petició d´informació que va cursar en el seu moment, un DRET de resposta que no sols en consequencia d´un deure elemental de cortesia sinó que queda especificament recollit a l´article 42 de la Llei 30/92. Un dret que, en el cas que ens ocupa es consequencia del dret d´informació que tots els ciutadans ostenten i que queda reconegut a l´article 29.5 de l´Estatut d´Autnómia de Catalunya i a l´article 18e de la Llei de Bases del Règim Local.

HE RESOLT

ESTIMAR el recurs presentant per SPPM-CAT i condemnar a l´Ajuntament de Torello a contestar formalment la petició en termini de 10 dies, imposar alhora les costes processals a l´ajuntament demandat, costes que en cap cas seran superior al màxim total de 1500€.

La demanda a sigut dirigida per advocat senyor Juan José Llamas Romay

SPPM-CAT

Facebooktwitterlinkedinmail