Sentencia SPPM Cat , contra l´Ajuntament de Torello

ANTECEDENTS: El día 21 de desembre de 2006 va tenir entrada en aquest Jutjat l´escrit d´interposició i demanda corresponent al present recurs. A l´e

ANTECEDENTS: El día 21 de desembre de 2006 va tenir entrada en aquest Jutjat l´escrit d´interposició i demanda corresponent al present recurs. A l´esmentat escrit l´actor va demanar que es dicti sentència que anul-li la resolució impugnada i condemni a l´ajuntament demandat a abonar la quantitat reclamada de 105,20€.

UNIC. L´actor Policia Local de Torello, va presentar aquet recurs demanant que se l´i abonés la quantitat de 105,20€ corresponent a les hores extraordinàries esmerades en l´assistencia a judicis fora del seu horari laboral, quantitat que inicialment va ser denegada per l´ajuntament demandat però que finalment ha estat acceptada per resolució de 27 de març de 2008 i abonada a la nomina de març segons que consta. Sigui com sigui, el cas és que consta que la quantitat reclamada ha estat reconeguda i abonada, de forma que el procés ha perdut el seu objecte, sense que correspongui l´abonament de costes doncs si bé la interposició del recurs pot ser imputada a l´administració en negar-se a admetre el que finalment ha acceptat, la continuació d´aquets recurs fins a la seva finalització ha de ser imputada solament a una actitud incomprensible del recurrent.

HE RESOLT declarar la finalització d´aquest recurs per pèrdua del seu objecte, sense pronunciament sobre les costes processals.

La demanda a sigut portada per advocat del sindicat Sr. Juan José Llamas Romay

SPPM-CAT

Facebooktwitterlinkedinmail