Sentencia SPPM Cat, contra el Ayuntamiento de Mollet del Vallès.

ANTECEDENTS: Impugnació de les proves fisiques de la convocatoria per ocupar una plaça de Caporal a la Policia Local de Mollet del Vallès FALLO:

ANTECEDENTS:

Impugnació de les proves fisiques de la convocatoria per ocupar una plaça de Caporal a la Policia Local de Mollet del Vallès

FALLO:

PRIMER: ESTIMAR EL RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIU interposat contra la desestimació presumpta del recurs d´alçada formulat pel recurrent el dia 29 de juliol de 2005 contra la desestimació, també presumpta, de la sol-licitud presentada el dia 6 de juliol de 2005 en seu del procés selectiu per concurs-oposició de promoció interna per a la provisió d´una plaça de caporal de la Policía Municipal aprovada pel decret d´alcaldia del dia 27 d´abril de 2005.

SEGON: ANUL-LAR EL RESULTAT DE LES PROVES FÍSIQUES QUE VAREN TENIR LLOC EL DIA 4 DE JULIOL DE 2005 I, AMB RETROACCIÓ DE LES ACTUACIONS, ORDENAR LA SEVA REPETICIÓ.

La demanda a sigut dirigida per l´advocat del sindicat senyor Juan José Llamas Romay.

SPPM-CAT

Facebooktwitterlinkedinmail