Sentència SPLCME, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha d’abonar a 2 agents els plusos de festivitat i nocturnitat en període vacacional

Dos Agents de Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda van presentar demandes, atès que l'Ajuntament no els abonava en el seu període vacacional

Dos Agents de Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda van presentar demandes, atès que l’Ajuntament no els abonava en el seu període vacacional els plusos de festivitat i nocturnitat dels anys 2018 a 2021.

DECISIÓ

ESTIMAR el recurs contenciós administratiu presentat per la representació processal dels Agents contra Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda , anul·lar la resolució impugnada, condemnar a l’Ajuntament de Santa Perpetua de la Mogoda a satisfer als recurrents la quantitat reclamada.

Un dels agents reclama la quantitat 1430,84 € i l’altre reclama 1453,64 €.

S’imposen les costes processals a la demandada, si bé limitades a la quantia màxima de 200 €.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail