Sentència SPLCME, l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda ha d’abonar els plusos de festivitat i nocturnitat en període vacacional

Agent de Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda va presentar demanda, atès que l'Ajuntament no el abonava en el seu període vacacional els plus

Agent de Policia Local de Santa Perpètua de Mogoda va presentar demanda, atès que l’Ajuntament no el abonava en el seu període vacacional els plusos de festivitat i nocturnitat dels anys 2016 a 2018.

DECISIÓ

HAIG D’ACORDAR I ACORD ESTIMAR ÍNTEGRAMENT el recurs contenciós administratiu interposat per la representació de XXXXXXXXXX contra els actes impugnats pel que:

  • Anul·lo els actes impugnats, deixant-los sense efecte
  • Reconec el dret de XXXXXXXXXXX al fet que se li aboni la quantitat total de 441,42 € en concepte de plus de nocturnitat “gratificació nocturnitat” i plus de festivitat “gratificació especial”, corresponent al mes de vacances dels anys 2016 a 2018. Això, més els interessos legals des de la reclamació en via administrativa.
  • Condeno al Ayuntamiento de Santa Perpètua de Mogoda a estar y pasar poresta declaración.

SPLCME

Facebooktwitterlinkedinmail