Sentència SPPM Cat, contra l´Ajuntament de Mataró

ANTECEDENTS DE FET: Sargent de la Policia Local de Mataró, va sol-licitar l´adscripció de forma fixa al torn de nit, cosa que li va ser denegad

ANTECEDENTS DE FET:

Sargent de la Policia Local de Mataró, va sol-licitar l´adscripció de forma fixa al torn de nit, cosa que li va ser denegada

DECISIÓ:

ESTIMO el recurs presentat per XXX contra la desestimació del recurç d´alçada i ANUL.LO la resolució objecte del procediment.

DECLARO: Que l´Ajuntament de Mataró ve obligat a concedir al sargent XXX el canvi de torn sol.licitat.

La demanda ha sigut dirigida per l´advocat del sindicat Senyor Vicenç Navarro Betrian

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail