Sentència SPPM Cat contra l´Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

ANTECEDENTS: Agent de la Policia Local de Sant Cugat se  li  va notificar  una  deducció  del 100% d’havers  en  nòmina  d’una  jornada  de  treball

ANTECEDENTS:

Agent de la Policia Local de Sant Cugat se  li  va notificar  una  deducció  del 100% d’havers  en  nòmina  d’una  jornada  de  treball per  haver  excedit  8  hores  d’indisposició  regulades  per  Decret, per faltar dos dies consecutius en cap de setmana.

La jornada ordinària de la Policia Local de Sant Cugat està pactada i establerta en el vigent Pacte de Condicions i per un posterior Decret, on s’estableix que la jornada durant els caps de setmana es realitzarà per torns de 12 hores.

DECISIÓ:

ESTIMAR el  recurs  presentat   por  Sra. XXXX i  anul·lo la  resolució  impugnada  y  DECLARO l´abonament   de  72,51€  mes  els interessos legals.

La  demanda  ha  estat  dirigida  per  l’advocat  Senyor Vicenç Navarro Betrian .

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail