Sentència SPPM CAT , contra l´Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

ANTECEDENTS DE FET: La part actora és funcionari de carrera de la plantilla del municipi de Sant Pere de Vilamajor, ocupant la plaça de Cap de

ANTECEDENTS DE FET:

La part actora és funcionari de carrera de la plantilla del municipi de Sant Pere de Vilamajor, ocupant la plaça de Cap de Vigilant Municipal.

El Decret d´alcaldía va nomenar al senyor XXX , per ocupar la plaça de cap de servei de vigilància

FONAMENTS DE DRET:

Tot això acredita que en realitat el que estem és enfront d´una maniobra de l´Ajuntament per substituir al recurrent per una altra persona a la plaça de treball que ocupava.

DECISIÓ:

ESTIMO el recurs presentat per XXX contra el Decret pel qual es deixa sense efecte el nomenament del recurrent com sots cap del servei de vigilància municipal i ho reincorpora com a vigilant municipal. I ANUL.LO el acte administratiu objecte del recurs, i així com els seus efectes.

ORDENO: la inmedita reposició del senyor XXX al seu lloc de treball amb abonament de les quantitats deixades de percebre i reconeixament dels seus drets laborals.

Amb imposició de costes a l´Ajuntament de Sant Pere de Vilamjor fins a un topall de 3.500€

La demanda a sigut dirigida per l´advocat Vicenç Navarro Betrian

SPPM CAT

Facebooktwitterlinkedinmail