RESOLUCIÓ SPPM CAT, contra l’Ajuntament de Barcelona

ANTECEDENT: Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, realitza demanda contra l’Ajuntament de Barcelona. FONAMENTS DE DRETS: L’objecte del present

ANTECEDENT:

Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, realitza demanda contra l’Ajuntament de Barcelona.

FONAMENTS DE DRETS:

L’objecte del present recurs és la resolució de l’Ajuntament de Barcelona que desestima  la sol·licitud presentada pel recurrent que li siguin retornades 12 hores que li van ser descomptades de la seva bossa per no correspondre un dia de permís familiar pel dia 31 de gener 2016, atès que no s’ajusta als criteris d’aplicació dels permisos al personal de la Guàrdia Urbana adscrit als torns C,D i P.

L’Ajuntament de Barcelona s’oposa  i demana una sentència desestimatòria.

HE RESOLT:

Primer.- ESTIMAR   el recurs contenciós administratiu.

Segon.- RECONÈIXER el dret del senyor XXX a què li siguin retornades 12 hores que li van ser descomptades  de la seva bossa, la qual, en conseqüència, s’anul·la.

La sentencia no és susceptible de recurs.

La demanda ha sigut dirigida per l´advocat Senyor. Vicenç Navarro Betrian.

SPPM Cat

Facebooktwitterlinkedinmail