El SPLCME nomena a Josep Casals responsable dels Vigilants Municipals de Catalunya.

La Direcció del SPLCME, en reunió del passat dia 18 de juliol, va acordar nomenar responsable dels Vigilants Municipals de Catalunya al senyor Josep

La Direcció del SPLCME, en reunió del passat dia 18 de juliol, va acordar nomenar responsable dels Vigilants Municipals de Catalunya al senyor Josep Casals

PROPOSTES DEL RESPONSABLE DELS VIGILANTS MUNICIPALS DEL SPLCME, AL DEPARTAMENT D´INTERIOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

  • Que els vigilants municipals siguin categoria subgrup C2 i deixin de ser Agrupació Professional E
  • Convocatòria interna per a qui porti anys d’interí/a
  • Curs formatiu en el ISPC per els vigilants municipals.
  • Que els vigilants municipals de Catalunya tinguin una retribució econòmica justa.

Mail de contacte del responsable del SPLCME dels Vigilants Municipals de Catalunya, senyor Josep Casals vigilantsmunicipals@spl-cme.cat

Facebooktwitterlinkedinmail