SPPM Cat de Capellades

Agents de la Policia Local de l'Ajuntament de Capellades, van presentar demanda davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, per un incom

Agents de la Policia Local de l’Ajuntament de Capellades, van presentar demanda davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, per un incompliment de l’Acord Regulador de les Condicions de Treball dels Empleats Públics, en no retribuir al voltant de 200 € mensuals acordats amb la part social.

L’Ajuntament de Capellades un dia abans de celebrar el judici (dia 6 de maig) ha arribat a un acord amb els demandants, desistint els funcionaris de l’acció exercida.

La demanda ha estat dirigida per l’advocat Vicenç Navarro Betrian.

SPPM Cat.

Facebooktwitterlinkedinmail