Courses

Course image CDSP CURS DE DELEGAT SINDICAL POLICIAL
2024

Curs restringit a delegats sindicals.

Demanar inscripció amb dades de contacte i delegació a la que pertany a

formaciodelegats@spl-cme.cat

Course image CAPopo Preparació oposicions escala bàsica CAPORAL
2023

Material per a preparar oposicions de promoció a CAPORAL de la Policia de Catalunya

Course image 2021opo Preparació oposicions escala bàsica
2023

Material per a preparar oposicions a l'escala bàsica de la Policia de Catalunya

Course image 20230302 DELINQÜÈNCIA SEXUAL
2023


Temari:

 1. Criminalitat d'índole sexual.
 2. Risc i explicacions policials.
 3. Prevenció i tractament 1° part.
 4. Prevenció i tractament 2° part.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de novembre de 2023 i finalitza el 31 de desembre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013003

Course image 20230402 RECONSTRUCCIÓ D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT. NIVELL AVANÇAT
2023


Temari:

 1. Principis generals sobre la reconstrucció d’accidents de trànsit.
 2. La reconstrucció. Anàlisi de la informació.
 3. Recollida de dades al lloc de l’accident.
 4. Física aplicada a la reconstrucció d’accidents.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de novembre de 2023 i finalitza el 31 de desembre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013004

Course image 20230802 VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL
2023


Temari:

 1. Normativa Reguladora dels Vehicles de Mobilitat Personal.
 2. Vehicles Elèctrics Matriculables.
 3. Que és el Vehicle de Mobilitat Personal.
 4. Infraccions administratives dels Vehicles de Mobilitat Personal.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de novembre de 2023 i finalitza el 31 de desembre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013008

Course image 20230902 SEGURETAT CIUTADANA. INTRODUCCIÓ BÀSICA OPERATIVA
2023


Temari:

 1. Servei de policia.
 2. Identificació i detenció policial.
 3. Actuació policial en ocupacions d’immobles.
 4. Actuació amb gossos potencialment perillosos.


Aquest curs computa 80 hores lectives.


Comença l'1 de novembre de 2023 i finalitza el 31 de desembre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013009

Course image 20231002 INICIACIÓ PROCEDIMENTAL I AUTOPROTECCIÓ EN SITUACIONS CONFLICTIVES
2023


Temari:

 1. INTRODUCCIÓ.
 2. PATRULLATGE A PEU.
  1. Patrullatge ordinari, un binomi.
  2. Patrullatge en trinomi o dos binomis (ROMBE).
 3. CONSULTES I INTERACCIONS AMB CIUTADANS A PEU DE CARRER.
  1. Possible agressió o temptativa d’atemptar contra agents.
  2. Identificacions en via pública per iniciativa policial.
  3. Identificacions en via pública des de vehicle policial.
  4. Parada de vehicles, identificacions i registres.
 4. EXTRACCIÓ RÀPIDA DE DETINGUTS EN VEHICLE POLICIAL.
 5. ORDRE PÚBLIC ADAPTAT A LA SEGURETAT CIUTADANA.
  1. Línia.
  2. Mitja lluna.
  3. Línia en atenció.
  4. Línia aprofitant els vehicles.
  5. Aspectes a tenir en compte.
  6. Línia de xoc.
  7. Dispersions.
  8. Objectius a considerar en dispersions.
  9. Suport de la línia.
  10.  Identificacions de persones d’interès policial.
 6. ENTRADES A DOMICILIS.
  1.  Assalts.
  2. Registres.
   1. Registres domicilis adaptats a la seguretat ciutadana.
    1. Un sol binomi.
    2. Dos binomis.
    3. Dos binomis “2 Y 2”.
    4. Dos binomis (Dos passa a tres).
    5. Dos passa a tres amb escut.
    6. Si disposem de més indicatius.
 7.  REGISTRES A NAUS INDUSTRIALS.
  1. Dos binomis.
  2. Rombe o nucli de quatre persones.
 8. CONCLUSIÓ FINAL.

Aquest curs computa 20 hores lectives. Curs presencial a la localitat de Terrassa (20, 21 i 22 de novembre a 5 hores diàries presencial) combinat amb entorn virtual (5 hores)


CURS SOLIDARI

Comença el 20 de novembre de 2023 i finalitza el 24 de novembre de 2023.

Semipresencial. A la ciutat de Terrassa.


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013010

Course image 20231102 PERMISOS DE CONDUIR ESTRANGERS
2023


Temari:

 1. Permisos de conduir. Reglament General de Conductors.
 2. Situacions administratives estrangers.
 3. Permisos de conduir tercers països.
 4. Permisos de conduir d'estrangers.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de novembre de 2023 i finalitza el 31 de desembre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013011

Course image 20231202 INTRODUCCIÓ A LA CRIMINOLOGIA
2023


Temari:

 1. Origen i disciplina de la criminologia.
 2. Explicacions i teories criminològiques.
 3. Víctima, control social i prevenció.
 4. Delinqüència juvenil – Policia i criminologia.


Aquest curs computa 80 hores lectives.


Comença l'1 de novembre de 2023 i finalitza el 31 de desembre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013012

Course image 20231602 CONTROL DEL TRANSPORT ESCOLAR
2023


Temari:

 1. Àmbit d'aplicació, definicions, autoritzacions, full de ruta i llibre de reclamacions
 2. Permisos de conduir, CAP i Certificat de conductor i alcoholèmia
 3. Vehicles
 4. Condicions de prestació de serveis, acompanyants, parades, acta d'inspecció, infraccions i procediment sancionador


Aquest curs computa 80 hores lectives.


Comença l'1 de novembre de 2023 i finalitza el 31 de desembre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013016

Course image 20231902 TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE
2023

Temari:

 1. La violència de gènere.
 2. Els perfils d'agressors i víctimes. Les distorsions cognitives de l'agressor. La violència contra la dona.
 3. Les teories criminològiques de la violència de gènere. L'ordre de protecció.
 4.  Recursos integrals per a l'atenció i recuperació de víctimes de la violència de gènere.

Aquest curs computa 80 hores lectives.


Comença l'1 de novembre de 2023 i finalitza el 31 de desembre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013019

Course image 20232202 ÈTICA POLICIAL
2023


Temari:

 1. La integritat i la no corrupció.
 2. L’ús de la força i de l’arma de foc.
 3. La investigació, la detenció i el secret professional.
 4. Policia i no discriminació.


Aquest curs computa 80 hores lectives.


Comença l'1 de novembre de 2023 i finalitza el 31 de desembre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013022

Course image 20232302 PSICOPATIES CRIMINALS EN L'ÀMBIT POLICIAL I JUDICIAL
2023


Temari:

 1. Psiquiatria forense i atestat policial
 2. Tanatologia forense policial
 3. Patologia forense i atestat policial
 4. Sexologia forense i medicina legal del nounat i de l'infant


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de novembre de 2023 i finalitza el 31 de desembre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013023

Course image 20232402 INTRODUCCIÓ A LA FALSEDAT DOCUMENTAL
2023


Temari:

 1. Documentoscòpia.
 2. Normativa.
 3. Suports i tipus impressió.
 4. Mesures seguretat.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de novembre de 2023 i finalitza el 31 de desembre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013024

Course image 20230102 TRANSPORT DE MERCADERIES PERILLOSES
2023


Temari:

 1. Definicions. Unitats de transports i Classes de MMPP
 2. Documentació conductor, tripulació i vehicle.
 3. Equipament. Envasos, Marcat i etiquetat. Senyalització i vigilància dels vehicles.
 4. Exempcions. Utilització de la taula A i B. Estudi MMPP més habituals


Aquest curs computa 80 hores lectives.


Comença l'1 de setembre de 2023 i finalitza el 31 d’octubre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013001

Course image 20230202 DELINQÜÈNCIA JUVENIL
2023


Temari:

 1. Introducció a la delinqüència juvenil.
 2. Factors de risc i factors de protecció.
 3. Teories criminològiques aplicades a la delinqüència juvenil part 1º
 4. Teories criminològiques aplicades a la delinqüència juvenil part 2º


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de setembre de 2023 i finalitza el 31 d’octubre de 2023Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013002

Course image 20230502 INTRODUCCIÓ AL CIBERCRIM
2023


Temari:

 1. Conceptes previs.
 2. Crims en l’era digital.
 3. Modalitats i Codi Penal.
 4. OSINT i ciberseguretat.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de setembre de 2023 i finalitza el 31 d’octubre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013005

Course image 20230602 COM AFECTEN LES DROGUES EN LA DELINQÜÈNCIA
2023


Temari:

 1. Tipus de droga i les seves conseqüències.
 2. Els delictes contra la salut pública.
 3. Delictes contra la seguretat viària i llei de trànsit i seguretat vial
 4. La delinqüència amb les drogues.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de setembre de 2023 i finalitza el 31 d’octubre de 2023Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013006

Course image 20230702 REDACCIÓ DOCUMENTAL D’ÀMBIT OPERATIU. NIVELL AVANÇAT
2023


Temari:

 1. Determinació i comprensió del llenguatge policial
 2. El procés de composició de textos
 3. Normes ortogràfiques
 4. Els documents policials.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de setembre de 2023 i finalitza el 31 d’octubre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013007

Course image 20231302 L’OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ I L’ATESTAT POLICIAL
2023


Temari:

 1. La OAC i les seves funcions principals.
 2. L’Atestat Policial.
 3. Els diferents Atestats i les tasques mes rellevants en l’instrucció de declaracions.
 4. L’OAC en tasques de la llei 4/2015.


Aquest curs computa 80 hores lectives. 


Comença l'1 de setembre de 2023 i finalitza el 31 d’octubre de 2023


Reconegut per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Núm. de reconeixement RP2022013013